Deptaj

Deptaj nazwa pochodzi od pierwszych liter terminów: dziedzictwo, edukacja,    przygoda, tajemnica, animacja, jakość. Deptaj to przygoda, do której przeżycia    potrzebujecie jedynie ulotki deptaja, otwartej głowy i czegoś do pisania. Deptaje powstały z potrzeby zaproponowania tak mieszkańcom jak i turystom nowej  formy   aminacji czasu wolnego, zapewnienia rozrywki  oraz odkrywania walorów miejsc, w  których mieszkają bądź  zatrzymują się  przejazdem. Jakość deptaja to jego  praktyczny charakter: łatwo dostępny i prosty w użyciu. Pomysł na  nazwę deptaj  zrodził się w wyniku poszukiwania polskiego odpowiednika questu, który jest coraz  bardziej popularny, natomiast nazwa quest niewiele mówi, a często wprawia w  zakłopotanie. Deptaj kojarzy się z deptaniem, wędrowaniem, czyli istotą deptaja, którą jest wędrowanie nieoznakowanymi szlakami i odkrywanie tajemnic dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego. Deptaj, to również przygoda połączona z edukacją.

Dwudniowy trening w dowolnym terminie dla grup zorganizowanych tj. 6 osobowa ekipa i działamy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Qusting to metoda edukacyjna polegająca na tworzeniu szlaków, którymi wędrują uczestnicy questu od przystanku do przystanku, wykonując po drodze ciekawe i angażujące zadania.

Wędrówka ta podejmowana jest w różnych celach w zależności od zakładanych efektów szkolenia i poruszanych podczas nich treści edukacyjnych. Uczestnicy questów wędrując po nieoznakowanych szlakach wyposażeni są w niezbędne informacje (w formie ulotek lub aplikacji mobilnych), po drodze mają za zadanie rozwiązać liczne zagadki związane z tematem, którego dany quest dotyczy a ich celem jest, aby zdobyć ukryty na końcu drogi „skarb”.

Najczęściej questing stosowany jest jako metoda pozwalająca na poznanie dziedzictwa kulturowego i historycznego danego regionu. Proponujemy, by spojrzeć na nią szerzej, jako ciekawą, innowacyjną aktywizująca, rozbudzająca kreatywność metodę, dzięki której można przedstawić każde zagadnienie od tematów miękkich po tematy twarde, w formie innej niż zwykle.

W trakcie szkolenia prowadzonego w Woli Sękowej W URLA, powstała swojsko brzmiąca nazwa Deptaj i ta nazwa towarzyszy nam.

Proponujemy 2 dniowy warsztat, podczas którego uczestnicy nabędą umiejętność budowy Deptaj`ów poprzez:
poznanie metodologii budowy Deptaj`ów: celów, założeń, zasad tworzenia Deptaj`ów,
poznanie best practises za zakresu budowy i wdrożenia questów w Polsce i innych krajach
stworzenie własnego Deptaj`u:
analizę miejsc przewidzianych na elementy składowe Deptaj`u,
przygotowanie dokładnej trasy Deptaj`u,
przygotowanie kreatywne tekstu/ów Deptaj`u,
przygotowanie map, pieczęci i skrzynek dla planowanego Deptaj`u,
wyprawa szlakiem planowanego Deptaj`u,
rozmieszczenie skrzynek i wstępne testy Deptaj`u.

W pracy warsztatowej bazujemy głównie na metodach kreatywnego myślenia. Wykorzystujemy:
Burzę mózgów,
Kapelusze myślowe de Bono,
Mapy myśli,
Metafory,
Myślenie transformacyjne jak i krytyczne,
Obszary zastosowań heurystyk, odległych skojarzeń i superpozycji.

Po tym warsztacie uczestnicy będą :
potrafili budować Deptaj`e przedstawiające dane zagadnienie, idee, miejsce,
pracować z grupą budując Deptaj`e.

Zapraszamy trenerów, którzy chcą urozmaicić swój warsztat trenerski i poznać ciekawą metodę, która pełni rolę zarówno integrującą związaną z budową zespołu, jak i edukacyjną związaną z innowacyjnym sposobem na przedstawienie treści szkolenia oraz pracy z grupą.

Zapewniamy:
kreatywną, twórczą, naukę poprzez zabawę,
certyfikat ukończenia szkolenia,
materiały szkoleniowe: podręcznik z metodologią budowy questów dla trenerów, notes, długopis, teczkę,
nocleg w gospodarstwie agroturystycznym,
serwis kawowy.

Terminy warsztatów i miejsce: :
Dobre Miejsce
Godziny warsztatu: od 9 do 18,
Liczba osób: max 6 osób
warsztaty, noclegi wyżywienie


Deptaj na FB