20lis

Kurs pracownik biurowy

Startuje nowy w pełni bezpłatny projekt „Wejdź na ścieżkę sukcesu”. Ruszamy ze szkoleniem pracownik biurowy ze specjalizacją
e-marketing i socjal media.

Kryteria do projektu:
– osoby w wieku 15-29 lat
– osoby pracujące (umowa o prace, zlecenie, o dzieło itp.)
– zamieszkujące województwo podkarpackie
– zarabiające nie więcej niż najniższa krajowa w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

Wsparcie dla Uczestnika projektu:
1. Identyfikacja potrzeb Uczestników
2. Job coaching
3. Poradnictwo zawodowe
4. Szkolenia zawodowe – ustalone zgodnie z potrzebami uczestnika (uczestnik sam wybiera szkolenie jakiego potrzebuje)

*uczestnik nie ponosi kosztu szkolenia
*otrzymuje stypendium za udział w szkoleniu
*otrzymuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
*ma zapewniony catering w trakcie szkolenia
*ma zapewniony egzamin zewnętrzny po szkoleniu