Władze Fundacji

Marcin Wiesław Kurnik – Prezes Zarządu
Robert Wilk – Wiceprezes Zarządu

REGON: 380611002
NIP: 8672245427
KRS: 0000738025